Casa Corpului Didactic Timiș anunță lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirea grupelor de cursanți pentru seria 11 gimnaziu.

Apelul de selecție a grupului țintă - Apel selecție

 

Documente de înscriere în grupul țintă:

Cererea de înscriere în grupul țintă - anexa 1

Formularul de înregistrare individual a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014 – 2020 - anexa 8

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal  - anexa 3

Declarația pe propria răspundere privind finalizarea activităților de formare - anexa 5

 

Documente pentru selecția la nivelul unității de învățământ:

Anexa 4 – Tabel centralizator (se va completa de către unitățile de învățământ) - anexa 4

Machetă adeverință gimnaziu - adeverință gimnaziu

Link pentru accesarea formularului online de înscriere individual - formularului https://forms.gle/B9BVQeLJcerAhyxC9

Vă rugăm să acordați atenție elementelor de vizibilitate ale proiectului (antet și subsol), acestea trebuind să fie clare și complete.

 

Pentru situațiile excepționale vom găsi soluții la nivelul județului - persoană de contact Simona - Elena DUIULEASA - expert regional coordonator grup țintă.