TEXT_SIZE

Anunțuri importante!

 IMNUL ROMÂNIEI

imnul

 

 

 

 

 

CRED Regiunea VEST Rezultate finale Apel 2 selectie experti externi

Conferinta Nationala, 1 DECEMBRIE - ZIUA UNITATII NATIONALE, editia a-VI-a , 28 NOV 2018

Proiect CRED - Apel 2 afișare rezultate evaluare experți externi  

 

Proiect CRED - Apel 2 afișare grile evaluare experți externi  

 

CRED rezultate eligibilitate Apel 2 selectie experti externi - Regiune Vest

Prezentarea Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică elaborat de Consiliul Europei

Workshop English plus Science la Universitatea de Vest din Timișoara 2 noiembrie 2018

Anunț lansare Proiect județean ”Ambasadorii tezaurului etnografic național”, ediția I

Proiect CRED - Apel 2 selectie experti in afara Organigramei Regiune Vest

Proiect CRED - Apel experți formatori ciclul primar/gimnazial - Rezultate finale

Proiect CRED - Apel experti formatori ciclul primar/gimnazial - Grila Evaluare

Proiect CRED - Apel experti formatori ciclul primar/gimnazial - Rezultate evaluare

Conferința Națională ”1 Decembrie - Ziua Unității Naționale” - ediția a VI-a

Proiect POCU CRED Regiunea Vest Rezultate Contestatii eligibilitate administrativa Apel experti formatori ciclul primar/gimnazialii

Proiect POCU CRED Regiunea Vest Rezultate de eligibilitate administrativa - Apel experti formatori ciclul primar/gimnazial

Apel selectie Experți formatori - Proiect POCU ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”

Proiect cultural Lectură și comunicare ed. II - Activitatea: Întâlniri literare ”100 de ani de la Marea Unire – 100 de ani de literatură bănățeană”

Resurse/Softuri educationale gratuite

Caravana pentru promovarea economiei sociale în școlile profesionale și tehnice

Conferinta Națională 1 Decembrie - ediția a-V-a, 2017 

Investigarea nevoii de formare pentru anul școlar 2018-2019

PROIECT POCU CRED

Invitația și formularul de înregistrare la Conferința - Biblioteca școlară, spațiul ideal de informare și comunicare

Proiect CCD Timis ”Voluntariatul – oportunități și perspective în educația contemporană”

Cadre didactice responsabile cu comisia de perfecționare și formare

Lansare Proiect "Lectuă și comunicare" - ediția I

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 1
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Marți, 19 02 2019