Domeniile de competență pentru profesorul – metodist: 

a)testarea, prin investigaţii pe teren, în colaborare cu inspectorii şcolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităţilor de învăţământ, responsabilii cu formare continuă din şcoli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual şi al unităţilor de învăţământ; 

b)identificarea și valorificarea resurselor umane (formatori); 

c)întocmirea de proiecte de programe de formare continuă; 

d)prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administrație al casei corpului didactic, care avizează includerea programului în cadrul ofertei de formare al instituției; 

e)monitorizarea/ evaluarea derulării programului de formare continuă; 

f)centralizarea și promovarea ofertei de formare educațională provenită a instituțiilor specializate și a inovatorilor din rețeaua privind formarea continuă a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social și comunitar etc. 

g)asigurarea consilierii metodologice a acțiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic (unități școlare, zone defavorizate) organizate de alți furnizori de formare continuă acreditați (societăți profesionale, asociații, fundații, organizații nonguvernamentale, etc). 

h)organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale; 

i)implementarea proiectelor educaționale. 

 

INFORMATICĂ CCD TIMIȘ