Casa Corpului Didactic Timiș anunță lansarea unui nou apel de selecție a experților formare pentru programul de formare continuă acreditat  ”Resurse educaționale deschise: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2

 

Apelul de selecție a experților de formare RED

 

Dosarul electronic, cu componența din apelul de selecție se va depune completând formularul electronic 

 

Anexele apelului de selecție:

Cerere de înscriere

Declarația de disponibilitate

Fișa descriptivă a resursei educaționale propuse  

Portofoliul de resurse educaționale deschise

 

Eventualele clarificări la prezentul anunț de selecție pot fi solicitate la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.