Casa Corpului Didactic Timiș anunță lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirea grupelor de cursanți pentru seria 1 de formare a programului ”Resurse educaționale deschise: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.

 

Apelul de selecție a grupului țintă 

 

Documente de înscriere în grupul țintă:

Cererea de înscriere în grupul țintă 

Formularul de înregistrare individual a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014 – 2020 

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Declarația pe propria răspundere privind finalizarea activităților de formare

 

Documente pentru selecția la nivelul unității de învățământ

Anexa 4 – Tabel centralizator (se va completa de către unitățile de învățământ)

Machetă adeverință gimnaziu

Machetă adeverință primar 

Link pentru accesarea formularului online de înscriere individual

 

 

Vă rugăm să acordați atenție elementelor de vizibilitate ale proiectului (antet și subsol), acestea trebuind să fie clare și complete.

 

Pentru situațiile excepționale vom găsi soluții la nivelul județului - persoană de contact Simona - Elena DUIULEASA - expert regional coordonator grup țintă.