TEXT_SIZE

Ministerul Educatiei Nationale consultare proiect CRED

Ministerul Educatiei Nationale consultare proiect CRED
 

Către toate unitățile de învățământ din Regiunea Vest

Stimați colaboratori,

Vă transmitem mesajul Ministerului Educației Naționale privitor la consultarea publică pentru îmbunătățirea și completarea unor documente elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327. Menționăm faptul că instituția noastră, Casa Corpului Didactic Timiș, este partener în acest proiect, rolul său fiind acela de a coordona activitățile la nivelul Regiunii Vest.

Ministerul Educației Naționale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Detalii aici   

 

Cristian Gabriel VLAD

Coordonator partener CCD Timiș
Regiunea Vest
Joi, 28 10 2021