TEXT_SIZE

Anunt program formare CRED - invățământ primar

      Casa Corpului Didactic Timiș va organiza prima serie de formare pentru trei grupe constituite din cadre didactice care predau in unitdlile de invdl6m6nt din mediul rural care qcolarizeazii elevi din ciclul primar, pentru abilitarea curriculard a acestora in cadrul proiectului "Curriculum relevant, educalie deschisd pentru tofi - CRED", cod SMIS: ll83}7.

Deschide documentul aici

Duminică, 24 10 2021