Facebook
TEXT_SIZE
În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programulului de formare continuă avizat MEN „Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”.
 
Durata programului: 24 de ore
 
Formator: prof. psihopedagog Gabriela Maria JIANU
 
Calendarul programului:
15.02.2019 în intervalul orar 1300 -1700
16.02.2019 în intervalul orar 0900 -1300
22.02.2019 în intervalul orar 1300 -1700
23.02.2019 în intervalul orar 0900 -1300
01.03.2019 în intervalul orar 1300 -1700
02.03.2019 în intervalul orar 0900 -1300
 
Locul desfășurării programului de formare: C.Ș.E.I. ”Constantin Pufan”, Timișoara (Str. Bucegi, Nr. 2)
 
Taxa de participare: 90 lei/participant
Taxa de curs se va achita în perioada 12 – 14.02.2019 folosind una din modalitățile descrise mai jos:
- cu factură plătită de unitatea școlară: se va solicita factură la CCD Timiș
- cu ordin de plată (transfer bancar): plata se va face în contul CCD Timiș RO94TREZ62120E330500XXXX, CUI: 4605510, cu următoarele precizări :
 §  nume și prenume;
 §  școala de proveniență;
 §  denumire program formare.
- cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș, în  intervalul 1000 - 1600 )
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  formularul de înscriere – listat – avizat de conducerea unității școlare
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
 
LISTA CURSANȚILOR: 
Bădescu Marius
Bilanin Claudia
Birgean Alina
Dragomir Corneliu
Dragotă Ioana Denisa
Elenbaas Dawn
Fuiorea Denisa Adriana
Gudiu Carmen Lenuta
Ioanovici Eniko Emese Edit
Leahu Michaela Aurelia
Lidia Bachner
Petculescu Angela Mirabela
Pop Valerica Daniela
Popa Alexandra Emilia
Poza Ana Giulia
Rusu Crina Maria
Suciu Adelina Diana
Șopterean Iuliana
Șora Mihaela Corina
Yilmaz Lavinia Raluca
Zerestea Florina Rozalia
 
Responsabil program de formare
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
Vineri, 19 07 2019