Facebook
TEXT_SIZE

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1

În atenția unităților de învățământ din județul Timiș
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat M.E.N. cu denumirea ”Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
 
Acest program de formare continuă este organizat de CCD Timiș la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.
 
Vă rugăm să aduceți la cunoștința cadrelor didactice din instituția dumneavoastră care fac parte din grupul țintă următoarele informații:
 
Calendarul de desfășurare pentru GRUPA 1:
§  15.02.2019 (vineri), intervalul orar 14-18
§  16.02.2019 (sâmbătă), intervalul orar 9-17
§  17.02.2019 (duminică), intervalul orar 9-13
 
Formator – prof. Vărgatu Maria
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
 
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  formularul de înscriere – listat – avizat de conducerea unității școlare
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
 
 LISTA CURSANȚILOR – GRUPA 1:
 
Andrășescu Ovidiu
Artiomov Ecaterina
Baciu Aurelian
Barbatei Alin Ionuț
Blaj Adriana Beatrice
Bobosea Nicolae-Alin
Bogdan Florentina
Călămar Daniela Veronica
Ciupuligă Gianina-Cristina
Danciu Georgiana Elena
Daniliuc Adrian
Dekany Sebastiana
Farkas Cristina
Giurchi Simina Elena
Ionescu Andrada Gabriela
Marcu Grațiela Alina
Mardale Anemona Adriana
Motăroaia Mihaela-Valentina
Obarsie Codruța
Povian Dorin
Precup Mihaela
Saladea Bianca-Ioana
Sandor Cristina Iuliana
Silion Ilie Florin
Simion Călin
Stoica Ana-Maria
Țigan Bianca Cristina
 
Responsabil program de formare,
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
 
Vineri, 19 07 2019