TEXT_SIZE

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1

În atenția unităților de învățământ din județul Timiș
 
Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat M.E.N. cu denumirea ”Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
 
Acest program de formare continuă este organizat de CCD Timiș la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.
 
Vă rugăm să aduceți la cunoștința cadrelor didactice din instituția dumneavoastră care fac parte din grupul țintă următoarele informații:
 
Calendarul de desfășurare pentru GRUPA 1:
§  15.02.2019 (vineri), intervalul orar 14-18
§  16.02.2019 (sâmbătă), intervalul orar 9-17
§  17.02.2019 (duminică), intervalul orar 9-13
 
Formator – prof. Vărgatu Maria
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Elemente de Pedagogie – Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
 
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
§  formularul de înscriere – listat – avizat de conducerea unității școlare
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
 
 LISTA CURSANȚILOR – GRUPA 1:
 
Andrășescu Ovidiu
Artiomov Ecaterina
Baciu Aurelian
Barbatei Alin Ionuț
Blaj Adriana Beatrice
Bobosea Nicolae-Alin
Bogdan Florentina
Călămar Daniela Veronica
Ciupuligă Gianina-Cristina
Danciu Georgiana Elena
Daniliuc Adrian
Dekany Sebastiana
Farkas Cristina
Giurchi Simina Elena
Ionescu Andrada Gabriela
Marcu Grațiela Alina
Mardale Anemona Adriana
Motăroaia Mihaela-Valentina
Obarsie Codruța
Povian Dorin
Precup Mihaela
Saladea Bianca-Ioana
Sandor Cristina Iuliana
Silion Ilie Florin
Simion Călin
Stoica Ana-Maria
Țigan Bianca Cristina
 
Responsabil program de formare,
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA
 

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 1
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Marți, 19 02 2019