TEXT_SIZE

Anunț începere program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare”

În atenția personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar din județul Timiș

Având în vedere faptul că s-a constituit grupa, Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea programului de formare continuă avizat propus de CCD Timiș, la recomandarea Ministerului Educației Naționale, conform adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015, Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii examenului de definitivare/titularizare.
 
Grup țintă: Educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar
 
Calendarul de desfășurare :
§  04.02.2019 (luni), intervalul orar 9-17
§  05.02.2019 (marți), intervalul orar 9-17
§  06.02.2019 (miercuri), intervalul orar 9-17
 
$1·       NOTĂ: Calendarul poate suferi modificări întrucât unii formatori pot fi implicați în alte activități la solicitarea Ministerului Educației Naționale.
 
Formatori – prof. Vărgatu Maria, prof. Jebelean Elena, prof. Cata Vărgatu Florentina Andreea
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Taxă curs: Programul de formare continuă avizat MEN cu denumirea ”Program de pregătire pentru învățământul preșcolar în vederea susținerii  examenului de definitivare / titularizare” este finanțat de Ministerul Educației Naționale (fără taxă de participare).
 
Locul de desfășurare a programului de formare – Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara, Bd. C. D. Loga nr.45.
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
Curriculumul pentru educație timpurie
§  cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
§  copie xerox a cărții de identitate
§  copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
§  copie xerox a diplomei de studiu/licență
§  adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte apartenența la grupul țintă
 
 LISTA CURSANȚILOR:
 
  Albu Alina- Florina
 Badea Alina Cecilia
Boancă Florentina Camelia
Borlozan Lăzărescu Nicoleta
Cibi Mihaela -Florina
Codoșpan Călina-Alina
Covaci Iasmina
Crestescu Ioana
Dolca Ionela-Adriana
Dorca Angela
Florea A. Nicoleta Ileana
Gherman Alexandra -Elena
Giurchi Simina 
Gradinariu Rahela Iasmina
Herdi-Marta Andreea-Iuliana
Lapuste Daniela
Lazarescu Ionela Valentina
Lazăr Lavinia
Malatcov Corina
Marcu Garofita Daniela
Mașcovesc Anca Otilia
Mercescu Maria Liliana
Orza Andreea Olivera
Plesa Daniela
Pop Dana-Maria
Prejban Adina
Răutu Roxana
Rîb Maria Magdalena
Sandu Nicoleta Andreea
Sarchiz Elisabeta
Szoboszlai Diana-Imola
Toader Lucia
Traistaru Florica
Turcu Cristina Cornelia
Țivlică Cosmina-Raluc
Vereș Adriana-Rahela
 
 
Responsabil program de formare continuă
Prof. dr. met. Daniela-Maria HOJDA

Autentificare personal CCD TimisULTIMELE NOUTĂŢI

Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 2
Anunț ÎNCEPERE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale” - GRUPA 1
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple
Anunț ÎNCEPERE Program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Elemente de pedagogie - Suport în elaborarea portofoliului personal al profesorilor debutanți pentru examenul de Definitivare” - GRUPA 1
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Limbii și literaturii române”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Didactica predării Geografiei”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE program formare continuă AVIZAT MEN „Sprijin pentru unitățile de învățământ în vederea pregătirii activităților de evaluare externă”
Anunț ÎNSCRIERI ONLINE - Program de formare AVIZAT MEN - ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Anunț ÎNSCRIERE ONLINE program de formare continuă AVIZAT MEN cu denumirea ”Intervenții psihopedagogice la copilul cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple”
Marți, 19 02 2019