Facebook
TEXT_SIZE
În atenția cadrelor didactice din județul Timiș,
 
Casa Corpului Didactic Timiș a constituit prima grupa pentru formarea competențelor privind dezvoltarea abilităților necesare personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, special și conexe, în vederea implementării standardelor de management privind controlul managerial intern și îmbunătățirii managementului implementării și dezvoltării sistemului de control managerial.
 
Denumirea programului de formare: Managementul implementării și dezvoltării sistemului de control intern în unitățile subordonate Ministerului Educației Naționale
 Durata: 100 ore (formare față – în – față)
 Număr credite profesionale transferabile: 25
 Formatori: Dr. ec. prof. Ana Crăsneanu, prof. Simona - Elena Duiuleasa, prof. Lia - Maria Cintean si prof. Cristian - Gabriel Vlad, prof. Diana Diță
 Loc de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială Nr. 18 din Timișoara (Str. Amforei nr. 6)
 Calendarul cursului: 5 octombrie – 8 decembrie 2018. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri (intervalul orar 14 - 18) și sâmbătă (intervalul orar 9 - 15) (10 week-end-uri). Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 21 decembrie 2018
 
Prezența la curs este obligatorie.
 
Cosul cursului: 400 lei/cursant
 
Taxa de curs se va achita în perioada 25 – 2 septembrie 2018 folosind una din modalitățile descrise mai jos:
 
- cu factură plătită de unitatea școlară: se va solicita factură la CCD Timiș
 - cu ordin de plată (transfer bancar): plata se va face în contul CCD Timiș RO94TREZ62120E330500XXXX, CUI: 4605510, cu următoarele precizări :
 
  • nume și prenume;
  • școala de proveniență;
  • denumire program formare.
 - cu chitanță (achitată la casieria CCD Timiș,  luni - joi  în  intervalul 1000 - 1600  și  vineri în intervalul 1000 - 1400)
 
 Lista cadrelor didactice care s-au înscris pe pagina web a CCD Timiș și fac parte din grupa 1:
 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Unitatea de învățământ

1

BIDIVIU LILIANA NICOLETA

Școala Gimnazială de Muzică ”Filaret Barbu” Lugoj

 2

BOLBOS TAMARA-STELA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Timișoara

 3

BONCESCU DIANA ELENA

Școala Gimnazială Comuna Sacoșu Turcesc

 4

BORCHESCU LUMINITA

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara

 5

BREBAN OTILIA FLORICA

Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timișoara

 6

BURLACU FELICIA

Școala Gimnaziala Comuna Orțișoara

 7

CHIRIAN VIRGINIA

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara

 8

CIRIMPEI OLIMPIA

Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara

 9

CRAINA VIOLETA ESTRELLA

Colegiul Național "C.D.Loga" Timișoara

 10

DAMIAN HAJNALKA KINGA

Școala Gimnazială Comuna Birda

 11

DRAGOIU-LEFEBVRE

Liceul Teoretic "William Shakespeare" Timișoara

 12

HOJDA DANIELA-MARIA

Casa Corpului Didactic Timiș

 13

JURJE LUCRETIA

Liceul Teologic Penticostal ”Logos” Timișoara

 14

LASCU CERASELA CATALINA

Colegiul Tehnic Energetic ”Regele Ferdinand I” Timișoara

 15

MATEAŞ MELANIE-GABRIELA

Şcoala Gimnazială Comuna Lenauheim

 16

MIHAI ION

Liceul cu Program Sportiv ”Banatul” Timișoara

 17

MILIN TIHOMIR

Colegiul National ,,C. D. Loga" Timișoara

 18

NEAMȚU GABRIELA NOEMI

Colegiul Național "C.Brediceanu" Lugoj

 19

NEGRU MIHAELA

Gradinita Privată ”Planeta Piticilor” Timișoara

 20

PASCA DANA CONSTANTINA

Scoala Gimnazială Comuna Șandra

 21

PISTRUI ELENA-DIANA

Școala Gimnazială Comuna Belinț

 22

PLJOSKAR MANUELA   RENATA

Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara

 23

POPOVICI DANIELA MARIANA

Colegiul National "Coriolan Brediceanu" Timișoara

 24

POPOVICI SNEJANA IONELA

Gradinita cu Program Prelungit "Lui Goghiță" Timișoara

 25

SCORTAN ANDREIA

Scoala Gimnazială Comuna Dudeștii Noi

 26

SPINEANU CLAUDIA-ILEANA

Colegiul Național ,,C. D. Loga" Timișoara

 27

TATOV PETRONELA

Școala Gimnazială Comuna Dudeștii Noi

 28

VĂRGATU MARIA

Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” Timișoara

 
 
La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  1. adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă
  2. copie xerox a cărții de identitate
  3. copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  4. copie xerox a diplomei de licență
Responsabil progra,
Prof. met. Simona - Elena Duiuleasa

 

 

Miercuri, 26 06 2019