TEXT_SIZE

Cerc pedagogic CDI

 Deschideti anuntul

Nr. 1603/23.10.2017 

                Casa Corpului Didactic Timiș a organizat, în data de 19.10.2017, începând cu            ora 11.00, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, o întâlnire de lucru la care au participat responsabilii cu Centrele de Documentare și Informare din județul Timiș. Dna prof. metodist Simona Duiuleasa a transmis mesajul de susținere din partea Dlui Director CCD Timiș, prof. Cristian-Gabriel Vlad, care nu a putut fi prezent din motive obiective.

 Pe ordinea de zi s-au aflat 5 teme importante prin care organizatorii evenimentului au dorit să ofere posibilitatea participanților la întâlnire de a comunica informații de interes general și, totodată, experiențe pozitive din activitatea desfășurată în anul școlar precedent.

Un alt obiectiv avut în vedere de către reprezentanții Casei Corpului Didactic Timiș a fost și acela de a-și exprima disponibilitatea de a acorda sprijin în anul școlar în curs în promovarea activităților care se vor desfășura în cadrul CDI-urilor.

                Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentarea rapoartelor de activitate ale Centrelor de Documentare și Informare din anul școlar 2016-2017. A fost un bun prilej pentru participanți de a împărtăși experiențe pozitive rezultate din activități desfășurate în anul școlar precedent.

                Al doilea aspect de pe ordinea de zi a vizat prezentarea planului managerial al activităților din CDI-uri pentru anul școlar 2017-2018 și a fost completat cu cel de-al treilea punct: Proiectele anuale de activități care se dorește a fi organizate și desfășurate în anul școlar în curs. Centrele de Documentare și Informare reprezentate la această întâlnire au o agendă generoasă de activități pedagogice, culturale, de comunicare prevăzute pentru anul școlar 2017-2018, printre care și achiziționarea de cărți pentru CDI.

                Un alt punct pe ordinea de zi a evenimentului a fost constituirea cercului pedagogic al CDI și alegerea responsabilului la nivel județean (conf. OMECTS 5556/2011, art. 23). Dna responsabil CDI Voichița Bercea – Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” – Timiș a fost votată în unanimitate ca responsabil de cerc pedagogic pe județ, urmând ca întreaga activitate a cercului pedagogic să fie desfășurată, pe parcursul anului școlar, în colaborare cu ISJ Timiș.

                Ordinea de zi s-a încheiat cu investigarea nevoilor și a problemelor identificate în activitatea desfășurată la Centrele de Documentare și Informare din județul Timiș, investigare care s-a realizat atât prin completarea unui chestionar, cât și prin discuții libere. La organizarea și desfășurarea acestei activități au participat și Dnele Daniela Mihăilă (bibliotecar CCD Timiș) și Nina Dumbravă (Informatician CCD Timiș.)

responsabil CDI
Prof. dr. metodist Daniela-Maria HOJDA
 

 

Duminică, 24 10 2021