TEXT_SIZE
În atenția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Având în vedere faptul că s-a constituit o grupă din cadre didactice care s-au înscris pe site-ul CCD Timiș la programul de formare continuă acreditat ”Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar” vă facem cunoscute următoarele informații:

Programul de formare este acreditat de CCD Timiș, prin OM nr. 4990/2015.
Numărul total de ore: 133
Numărul de credite profesionale transferabile: 30
Calendarul propus pentru acest program de formare este 6 octombrie – 19 noiembrie 2017. Sesiunile de formare se vor desfășura doar în zilele de vineri (intervalul orar 14 - 20), sâmbătă (intervalul orar 9 - 17) și duminică (intervalul orar 9 - 15) (7 week-end-uri). Evaluarea finală a cursanților se va organiza în 15 decembrie 2017.
Locul de desfășurare a programului de formare: Școala Gimnazială Nr. 18 Timișoara (Str. Amforei nr. 6), jud. Timiș, parter, sala 2
Prezența la curs este obligatorie.
Costul cursului: 460 lei, din care cursantul va achita suma de 200 lei
Plata se va face (până în data de 30 septembrie 2017)  în contul CCD Timiș  RO94TREZ62120E330500XXXX, cu următoarele precizări :
 • nume și prenume
 • școala de proveniență
 • denumire program formare

La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:
 • cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
 • copie xerox a cărții de identitate
 • copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
 • copie xerox a diplomei de licență

Lista cursanților:
 1. ARJOCA RALUCA - ALEXANDRA
 2. BALINT ALBERT
 3. BÂRSAN ALINA-ANDREA
 4. BERCIAN ANGELICA DANIELA
 5. BERCIAN ANGELICA DANIELA
 6. CAPATINA CODRUTA
 7. CARP MIRELA
 8. COVACI NICOLETA-LENUTA
 9. DEJICA RAMONA-MONICA
 10. DOGARU NEVENA OLIVERA
 11. FAUR RAMONA ELENA
 12. FRUMUSESCU RUSALINA GINA
 13. GHERGHINA NICOLETA
 14. IANCULESCU FLORINA
 15. LAITIN VICTORIA
 16. MIOC ADINA DANIELA
 17. MOCANU LIVIA
 18. NICOLAE GEORGETA
 19. OLARIU CARMEN
 20. ORBULESCU FIT PATRICIA VICTORIA
 21. PARASCHIV ALEXANDRA CAMELIA
 22. PĂȘTEAN ERIKA
 23. PETERFI NICOLETA
 24. POPÎRLAN DOINA
 25. POPOVICI SNEJANA IONELA
 26. ȘTEFAN OANA IONELA
 27. TARȚA MIHAELA-FLORENTINA


Responsabil program,

Duiuleasa Simona Elena

Autentificare personal CCD Timis



ULTIMELE NOUTĂŢI

Activitate metodica onLine a informaticienilor din judetul Timis

Activitate metodica on-line a informaticienilor din Județul Timiș

 

Proiectul cultural județean LECTURĂ ȘI COMUNICARE: Activitatea A 2.2: ARTICOLE DE OPINIE
Adeverințe program de formare continuă avizat MEN „Fenomenul Bullying – o realitate prezentă la toate nivelurile în sistemul educațional – strategii de prevenire și combatere”
Adeverințe program de formare continuă avizat MEN ”Gestionarea eficientă a conflictelor interpersonale”
Adeverințe program de formare continuă avizat MEN ”Curs de formare în domeniul surdocecității/deficienței senzoriale multiple”
Anunț anulare sesiune de formare pentru programul de formare continuă avizat MEN ”Proiectarea curriculară la Limba și Literatura Română (Gimnaziu) din perspectiva noii programe școlare"
Anunț înscriere Program de formare continuă avizat MEN "Proiectarea curriculară la Limba și Literatura Română (Gimnaziu) din perspectiva noii programe școlare"
Anunț începere program de formare continuă avizat MEN ”Fenomenul Bullying - o realitate prezentă la toate nivelurile în sistemul educațional - strategii de prevenire și combatere”
Anunț înscrieri Program de formare continuă avizat MEN ”Fenomenul Bullying - o realitate prezentă la toate nivelurile în sistemul educațional - strategii de prevenire și combatere”
Eliberare certificate de participare la activitatea metodico-științifică „AGORA DIDACTICĂ”, ediția a III-a
Luni, 16 07 2018