TEXT_SIZE
În atenția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Timiș
 
Având în vedere scrisoarea metodică a doamnei Nușa Dumitriu – Lupan, Inspector General în Ministerul Educației Naționale, privind implementarea în anul școlar 2017 – 2018 a noului curriculum la clasa a V-a, din care cităm: „în scopul asigurării premiselor de realitate, oportunitate și fiabilitate ale programelor de formare, țintele strategice ale programelor de formare continuă din oferta tuturor CCD-urilor pentru anul școlar 2017 – 2018 vor include și dobândirea și dezvoltarea de competențe privind procesul de predare – învățare - evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC …. Începând cu 1.09.2017 în toate județele se vor organiza sesiuni de formare în baza cursului acreditat pentru clasa a V-a, având ca obiectiv pe termen scurt formarea a 1 – 3 grupe pe județ …. Sesiunile de formare vor fi susținute financiar din fondurile alocate pentru formarea continuă pentru anul 2017 …” ,
Casa Corpului Didactic Timiș a constituit cea de-a doua grupă pentru formarea competențelor privind procesul de predare-învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatică și TIC.
Vă rugăm să transmiteți cadrelor didactice din lista de mai jos, care activează în unitatea dvs. informațiile de mai jos:
Denumirea programului de formare: Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a
Durata: 60 ore (formare față – în – față)
Număr credite profesionale transferabile: 15
Formator: prof. Simulescu Adriana Mia
Loc de desfășurare a programului de formare: Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara (Str. Ghirlandei nr. 4)
Calendarul cursului:
19 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
21 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
23 septembrie 2017 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
25 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
27 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
29 septembrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
1 octombrie 2017 intervalul orar  9 – 13 (4 ore)
3 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
5 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
7 octombrie 2017 intervalul orar  9 – 17 (8 ore)
9 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
11 octombrie 2017 intervalul orar  16 – 20 (4 ore)
13 octombrie 2017 intervalul orar  18 – 20 (2 ore)
14 octombrie 2017 intervalul orar  11 – 13 (2 ore)
Prezența la curs este obligatorie.
Lista cursanților:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Unitatea de învățământ

 1

ACONI GABRIEL

Colegiul Național Bănățean Timișoara

 2

BOGDĂNESCU SIMONA

Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara

 3

CIUCLEA EMILIA

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 4

CUCOV SEBASTIAN

Școala Gimnaziala Comuna Cenad

 5

DAVID ELISABETA GEORGETA

Școala Gimnaziala Comuna Sudriaș

 6

DEJICA RAMONA MONICA

Colegiul National "Coriolan Brediceanu" Lugoj

 7

Dogaru Nevena Olivera

Liceul „Waldorf” Timișoara

 8

DUMBRAVA GHEORGHE

Școala Gimnazială Comuna Cărpiniș

 9

GIULAN CARMEN

Școala Gimnazială Comuna Cenei

 10

IACOB MARIA

Liceul Tehnologic "Sf.Nicolae" Deta

 11

IORDAICHE EUGENIA CRISTIANA

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timișoara

 12

LAZARESCU ION

Școala Gimnaziala Comuna Curtea

 13

LOZEANU LARISA

Școala Gimnazială ,,Maria Brindea” Comuna Pesac

 14

MIREA DARIUS

Școala Gimnazială Comuna Giarmata

 15

OSAIN ANGELA

 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

 16

PAR ALEXANDRU DAN

Școala Gimnazială Comuna Dumbrava

 17

PÂRVONI IONELA ANIȘOARA

Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Lugoj

 18

PETREA IONEL

Școala Gimnazială Comuna Fârdea

 19

PISTRUI ELENA-DIANA

Școala Gimnazială Comuna Belinț

 20

SÂRBU ANGELICA

Colegiul Naţional „Ana Aslan” Timişoara

 21

SECOȘAN MARIETA

 Liceul Teoretic „David Voniga” Comuna Giroc

 22

ȘTEFĂNESCU AURA -PETRA

Școala Gimnazială Comuna Lenauheim

 23

TATOV PETRONELA-MARIA

Şcoala Gimnazială Comuna Dudeştii Noi

 24

Timofticiuc Monika

Liceul Teoretic "J. L. Calderon" Timișoara

 25

WEGL CARMEN

Școala Gimnazială Comuna Tomnatic

La prima oră de curs se vor prezenta următoarele documente:                                
  1. cererea de înscriere – listată – avizată de conducerea unității școlare
  2. adeverință de la unitatea școlară privind apartenența la grupul țintă (încadrarea)
  3. copie xerox a cărții de identitate
  4. copie xerox a certificatului de căsătorie (în cazul în care numele de pe actul de identitate nu coincide cu numele de pe diploma de licență)
  5. copie xerox a diplomei de licență
                                                                                                          Responsabil program,
                                                                                                     Duiuleasa Simona Elena

 

Autentificare personal CCD TimisVineri, 22 06 2018