TEXT_SIZE

CRED - Apel selecție grup țintă - ianuarie 2021

Casa Corpului Diactic Timiș anunță lansarea unui nou apel de selecție a grupului țintă în vederea constituirii grupelor de cursanți pentru seriile 6 primar și 7 gimnaziu.

Apel selecție grup țintă

Documente de înscriere în grupul țintă:

Cerere de înscriere în grupul țintă  

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014 - 2020

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Declarația pe propria răspundere privind finalizarea activităților de formare

Anexa 4 - Tabelul centralizator (se va completa de către unitățile de învățământ)

Machetă adeverință gimnaziu

Machetă adeverință primar

Link pentru accesarea formularului online de înscriere individuală

Link pentru accesarea formularului de disponibilitate la formare pentru seriile planificate în perioada 25 ianuarie 2021 - 20 aprilie 2021 

 Nota MEC privind selecția grupului țintă

 Calendarul de selecție publicat în apelul CCD Timiș pentru selecția grupului țintă din județul Timiș, rămâne valabil. Pentru situațiile excepționale vom găsi soluții la nivelul județului - persoane de contact: Claudiu CREPCEA - expert local grup țintă sau Simona - Elena DUIULEASA - expert regional coordonator grup țintă. 

 

Marți, 28 09 2021