Facebook
TEXT_SIZE

Anunț începere workshop „Viziuni curriculare la disciplina limba și literatura română” - ciclul gimnazial

                                           

Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În atenția cadrelor didactice de limba și literatura română,

nivel gimnazial

Casa Corpului Didactic Timiș anunță începerea workshop-ului „Viziuni curriculare la disciplina limba și literatura română”, desfășurat în regim on-line, în perioada noiembrie 2020 – mai 2021.

Atelierul de lucru își propune să sprijine cadrele didactice care predau limba și literatura română la ciclul gimnazial, activitățile vizând următoarele aspecte:

- curriculum gimnazial corespunzător noii paradigme educaționale și programa pentru evaluare națională (viziuni curriculare axate pe componenta lingvistică/ interrelațională/ estetică și culturală);

- didactica disciplinei (proiectarea activităţilor didactice centrate pe dezvoltarea integrată a

competențelor-cheie);

- centrarea demersurilor didactice pe învățarea activă și pe evaluarea continuă, corespunzătoare finalității disciplinei limba și literatura română;

- discuții și soluții privitoare la conținuturile disciplinelor de limbă și comunicare de la nivel gimnazial;

- discuții cu privire la competențele de evaluat prezente în cadrul programei pentru evaluare națională și la baremul de evaluare și de notare.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința cadrelor didactice din instituția dumneavoastră, care fac parte din grupul țintă, următoarele informații:

Grup țintă: profesori de limba și literatura română, ciclul gimnazial

Durata: 90 de minute (formare de tip sincron audio-video)

Forma de organizare: on-line, Google meet.

Link: https://meet.google.com/ssb-dquw-oqb          

Calendarul propus pentru desfășurarea activităților va fi anunțat cu o săptămână înaintea debutului fiecărei întâlniri. Activitățile propuse se vor desfășura lunar, în perioada noiembrie 2020 - mai 2021, fiind susținute de cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

            Prima întâlnire va avea loc în data de 21 noiembrie (sâmbătă) 2020, în intervalul orar 10.00- 11.30, fiind susținută de lect. univ. dr. Emina Căpălnășan, cadru didactic de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

Facilitatorii workshop-ului: conf. dr. Florina Băcilă, lect. dr. Ana-Maria Radu-Pop, lect. dr. Emina Căpălnășan.

Prezența în cadrul întâlnirilor este obligatorie. În vederea participării la prima întâlnire din cadrul acestui workshop, implicit pentru eliberarea adeverinței care atestă participarea la atelierul de lucru, cadrele didactice vor trimite cel târziu vineri, 20 noiembrie 2020, următoarele documente scanate:

-        copie xerox a cărții de identitate;

-        adeverință de la unitatea de învățământ din care să rezulte disciplina pe care este încadrat cadrul didactic, conținând obligatoriu precizarea- ciclul gimnazial/ ciclul gimnazial și liceal) în anul școlar 2020-2021.

Aceste documente vor fi trimise pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și reprezintă un criteriu sine-qua-non în vederea participării la workshop.

Întocmit,

prof. metodist Cerasela Cătălina Lascu

Director Casa Corpului Didactic Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Anunțul poate fi vizualizat aici.

Tabelul conținând cadrele didactice participante la workshop poate fi vizualizat aici.

 

Miercuri, 27 01 2021