Facebook
TEXT_SIZE

Înscrieri la workshop-ul „Viziuni curriculare la disciplina limba și literatura română”

Către unitățile de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În atenția cadrelor didactice de limba și literatura română, nivel gimnazial

Casa Corpului Didactic Timiș invită personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar la workshop-ul Viziuni curriculare la disciplina limba și literatura română,desfășurat în regim on-line, în perioada noiembrie 2020 – mai 2021.

Atelierul de lucru își propune să sprijine cadrele didactice care predau limba și literatura română la ciclul gimnazial, activitățile vizând următoarele aspecte:

- curriculum gimnazial corespunzător noii paradigme educaționale și programa pentru evaluare națională (viziuni curriculare axate pe următoarele componente: lingvistică/ interrelațională/ estetică și culturală);

- didactica disciplinei (proiectarea activităţilor didactice centrate pe dezvoltarea integrată a

competențelor-cheie);

- centrarea demersurilor didactice pe învățarea activă și pe evaluarea continuă, corespunzătoare finalității disciplinei limba și literatura română;

- discuții și soluții privitoare la conținuturile disciplinelor de limbă și comunicare de la nivel gimnazial;

- discuții cu privire la competențele de evaluat prezente în cadrul programei pentru evaluare națională și la baremul de evaluare și de notare.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința cadrelor didactice din instituția dumneavoastră, care fac parte din grupul țintă, următoarele informații:

Perioada de înscriere: 9-13 noiembrie 2020. Înscrierea se realizează prin completarea informațiilor solicitate în formularul on-line, accesând următorul link: https://forms.gle/rUftY6C9wV1p5a5g6

Grup țintă: profesori de limba și literatura română, ciclul gimnazial

Durata fiecărei întâlniri de lucru: 90 de minute (formare de tip sincron audio-video)

Calendarul propus pentru desfășurarea activităților va fi anunțat cu o săptămână înaintea debutului fiecărei întâlniri. Activitățile propuse se vor desfășura lunar, în perioada noiembrie 2020- mai 2021.

Prima întâlnire va avea loc în data de 21 noiembrie (sâmbătă) 2020.

Facilitatori: Conf. dr. Florina Băcilă, lect. dr. Ana-Maria Radu-Pop, lect. dr. Emina Căpălnășan.

Anunțul privind componența grupei va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 17.11.2020. Prezența la fiecare întâlnire din cadrul workshop-ului este obligatorie.

Întocmit,

prof. metodist Cerasela Cătălina Lascu

            Director Casa Corpului Didactic Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

Prezentului anunț îi atașez formatul PDF.

Miercuri, 27 01 2021