TEXT_SIZE

Echivalare credite profesionale transferabile 2020-2021

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș

În conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5562/07.10.2011 din Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue se realizează, anual, pentru anul școlar precedent. În acest context, Casa Corpului Didactic Timiș, instituție implicată în procesul de echivalare, evaluare, validare și recunoaștere a creditelor profesionale transferabile, vă transmite, în anexa atașată, centralizatorul privind repartizarea unui profesor metodist din partea CCD Timiș pentru Comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile (comisia se constituie la nivelul unității de învățământ).

Pentru eficientizarea acestor activități, vă rugăm să contactați profesorul metodist desemnat în comisie (Anexa atașată)

Anunțul în format pdf

Anexa

Joi, 28 10 2021