Facebook
TEXT_SIZE

Anunț privind înscrierea la workshop-ul „Provocări de actualitate la disciplina limba și literatura română”

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș

Casa Corpului Didactic Timiș invită cadrele didactice din învățământul preuniversitar la workshop-ul „Provocări de actualitate la disciplina limba și literatura română”, desfășurat în regim on-line, în zilele de 24 și 31 octombrie 2020.

Scopul acestui atelier de lucru îl constituie schimbul de bune practici, activitățile vizând următoarele aspecte:

- curriculum liceal și programa pentru examenul național de bacalaureat la disciplina limba și literatura română;

- didactica disciplinei (schimb de bune practici- prezentarea unor demersuri didactice corespunzătoare paradigmei programelor școlare de limba și literatura română, precum și finalităților specifice disciplinei;

- discuții cu privire la competențele de evaluat, prezente în cadrul programei pentru proba scrisă a examenului național de bacalaureat;

- analiza baremului de evaluare și de notare de la proba scrisă a examenului național de bacalaureat.

Vă rugăm să aduceți la cunoștința cadrelor didactice din instituția dumneavoastră, care fac parte din grupul țintă, următoarele informații:

Perioada de înscriere: 13.10.2020 – 19.10.2020. Înscrierea se realizează prin completarea informațiilor solicitate în formularul on-line, accesând următorul link: https://forms.gle/KSU7sqLTDjUtn6P17

Grup țintă: profesori de limba și literatura română, ciclul liceal

Durata - 4 ore (formare de tip sincron audio-video)

Calendarul propus pentru desfășurarea activităților este următorul:

24.10.2020 (sâmbătă), intervalul orar 10.00-12.00

31.10.2020 (sâmbătă), intervalul orar 10.00-12.00

Facilitatori – prof. Mioara Fârdă, prof. Florina Grecu, prof. Cerasela Lascu

Anunțul privind componența grupei va fi postat pe site-ul CCD Timiș cel târziu în data de 20.10.2020.

Întocmit,

prof. metodist Cerasela Cătălina Lascu

 

            Director Casa Corpului Didactic Timiș,

Prof. dr. Patricia Elida Pisano

 

Prezentului anunț îi atașez formatul PDF.

 

 

Duminică, 29 11 2020