Facebook
TEXT_SIZE

Compartimentul Informatica

Domeniul de competenţă pentru informatician:

  • tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuă;

  • creare și utilizare de soft educaţional;

  • coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea, oricăror publicaţii ale casei corpului didactic;

  • organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului;

  • realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activități și alte informații de inters pentru casa corpului didactic;

  • organizarea şi coordonarea activităţii de formare continuă pentru informaticienii din sistemul de învăţământ;

  • crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic;

  • administrarea reţelei de computere a Casei Corpului Didactic.


Sâmbătă, 30 05 2020