TEXT_SIZE

Biblioteca - Documentare - Informare

 Istoric :: Obiective :: Misiune :: Domenii de competenta :: Fond de carte

ISTORIC

Casa Corpului Didactic Timiş

   Biblioteca CCD Timiş a fost înfiinţată în anul 1962. Începând cu anul 1998, în urma  mutării într-un nou sediu  (Piata Iancu Huniade nr.3),   biblioteca funcţionează împreună cu restul activităţilor CCD  la et.I  al căminului  Colegiului Tehnic ,,Emanoil Ungureanu’’.

   Biblioteca dispune de o sală de lectură de 15 locuri şi are  în patrimoniu un număr de 33239  volume.

    Colecţia de bază este constituită din cartea de psihologie, pedagogie, didactică şi, în general, având în vedere obiectivele de bază ale institutiei, de carte ce sprijină demersul instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar.  

    Sistemul de informare este atât cel tradiţional bazat pe cataloage (alfabetic şi sistematic CZU) cât şi un sistem informaţional, prin introducerea cărţilor în programul Biblioteq.

   Activitatea bibliotecii o reprezintă asistenţa cadrelor didactice, punerea la dispoziţia acestora de documente, la sala de lectură, ori la împrumut, întocmirea de bibliografii la cerere. Totodată, prin biblioteca CCD, se desfaşoară periodic activităţi metodice, acţiuni de perfecţionare a bibliotecarilor şcolari, instruiri profesionale.

.

Autentificare personal CCD TimisDuminică, 24 10 2021