TEXT_SIZE

Obiective

Istoric :: Obiective :: Misiune :: Domenii de competenta :: Fond de carte

Obiectivele bibliotecii

 

Biblioteca Casei Corpului Didactic Timiș consideră că misiunea sa este de a fiinţa ca structură aptă să producă servicii de informare, lectură şi studiu în scopul satisfacerii cerinţelor unui segment cât mai amplu de populaţie, prin obiective specifice profilului său pedagogic şi enciclopedic, cât şi prin activităţi concrete, măsurabile şi cuantificabile la nivelul serviciilor.

 
 Ca un prim pas în planificarea activităţii, biblioteca  noastră şi-a identificat principalele obiective luând în calcul o serie de elemente precum:
 
a. utilizatorii;
 
b. serviciile;
 
c. resursele de personal; 
 
d. resursele financiare;
 
e. responsabilităţile bibliotecii în cadrul comunităţii.

 

a. La nivelul utilizatorilor: identificarea nevoilor individuale de formare a personalului din unităţile de învăţământ, transformarea bibliotecii într-un centru cultural şi informaţional cu valenţe noi .
 
b.Perfecţionarea accesului la informaţii şi documente, dezvoltarea serviciilor bazate pe noile tehnologii ale informaţiei; elaborarea unor bibliografii de întâmpinare; efectuarea unor sondaje de opinie privind calitatea serviciilor oferite de biblioteca noastră, actualitatea selecţiilor şi eficacitatea sistemului informaţional; iniţierea unor evenimente culturale cu participarea unor personalităţi de marcă; elaborarea unor materiale promoţionale, colaborarea cu mass-media pentru popularizarea ofertei; accesul la Internet al unor categorii de beneficiari (studenţi, profesori, cercetători).
 
c. La nivelul resurselor de personal: parcurgerea cursurilor de iniţiere în biblioteconomie şi ştiinţa informării,  cursuri postuniversitare şi master, formare continuă, instruirea într-un program propriu a tuturor bibliotecarilor din reţeaua preuniversitară în tehnica utilizării calculatorului; asistenţă de specialitate pentru bibliotecarii nounumiţi; realizarea unui sistem coerent de asistenţă metodologică în judeţ.
 
d. La nivelul resurselor financiare: utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai necesare; identificarea unor noi surse (apel la sponsorizări, donaţii)
 
e. Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic este de a informa şi documenta, de organiza activităţile de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă.


Autentificare personal CCD TimisDuminică, 24 10 2021