TEXT_SIZE

Misiune

Istoric :: Obiective :: Misiune :: Domenii de competenta :: Fond de carte

Misiunea bibliotecii

Biblioteca Casei Corpului Didactic are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, prin dezvoltarea unei baze documentare şi de informaţii, pertinente ştiinţific, destinate susţinerii programelor de învăţământ şi cercetare ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar, facilitarea accesului la aceste colecţii de informaţii, conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul societăţii informaţionale.
  •       oferă spre consultare programe pentru definitivat şi grade didactice, programe pentru examenele de titularizare şi ocupare a catedrelor, manuale alternative, reviste de specialitate, cărţi, alte auxiliare;
  •         sprijină activitatea din CDI-uri;- cooperează cu instituţiile de profil pedagogic din judeţ;- asigură fondul de carte, tematicile şi bibliografiile necesare personalului didactic;
  •             popularizează ofertele de carte şcolară a editurilor;
  •              asigură informarea promptă a celor interesaţi prin pagina de site a CCD Timiș si ISJ Timiș;
Următoarele misiuni-cheie referitoare la informare, educaţie şi cultură sunt în centrul serviciilor bibliotecii Casei Corpului Didactic Timis:
·         susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, dar şi a celei instituţionale la toate nivelurile;
·         oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii personale;
·         stimularea imaginaţiei şi creativităţii;
·         promovarea conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii artei, realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor;
·         oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor dramatice;
·         încurajarea dialogurilor interculturale şi susţinerea diversităţii culturale;
·         oferirea de servicii informaţionale adecvate ;
·         facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a calculatorului;
·         susţinerea şi participarea la activităţi şi programe de formare;

Autentificare personal CCD TimisDuminică, 24 10 2021