Romanian English French German Greek Italian Macedonian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish
FacebookTwitterTechnoratiLinkedin
TEXT_SIZE

Responsabili cursuri CCD Timis

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Prof. metodist Adriana BOTEA - Birou 12

Tel.: 0736638547,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Competențe transdisciplinare în învățământul preuniversitar

Prof. metodist Alina MELNIC – Birou 16

Tel: 0721291404,

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Proiectarea curriculumului bazat pe competențe

 - Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul instructiv – educativ

 - Comunicare eficientă în gestionarea relațiilor inter și intrainstituționale din sistemul de învățământ

Prof. metodist Aurica ROGOBETE, Birou 14

Tel.: 0735700714,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Calitatea în educație şi formare

Prof. metodist Camelia MANIU – Birou 16

Tel: 0736627717,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Metode interactive de predare – învățare

 - Managementul clasei de elevi

 - Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul instructiv – educativ

Prof. metodist Călin DIACONESCU - Birou 12

Tel.: 0735700712,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Educație interculturală în şcoli fără disciminare

 - Democrație participativă. Proiectul Cetățeanul

 - Educația civică în învățământul primar

 - Abilități de viață la adolescenți - prevenirea consumului de droguri

Prof. metodist Cerasela LASCU - Birou 16

Tel.: 0740757918, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Formarea competențelor IT

 - Educația în spiritul dezvoltării durabile

 - Promovarea egalității de șanse prin educație

 - Gestionarea și medierea conflictelor din sistemul educațional

Prof. metodist Simona DUIULEASA - Birou 14 Tel.: 0744645971, 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Proiectare - evaluare didactică diferențiată

 - Astronomie şi astrofizică în învățământul preuniversitar

 - Educația în spiritul dezvoltării durabile

 - Comunicare eficientă și atitudini civice

 
 
 

PROGRAME DE FORMARE PROPUSE SPRE AVIZARE

Prof. metodist Adriana BOTEA - Birou 12

Tel.: 0736638547

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica predării limbilor moderne

 - Disciplinarea pozitivă a copiilor

 - Dezvoltarea inteligenței emoționale

 - Controlul corect al vocii

 - Managementul activităților extracurriculare

 - Educația copilului cu cerințe educaționale speciale (Educație incluzivă)

 - Abordarea textelor scrise în educație – de la lectură la alfabetism

 - Limba engleză pentru cei mici

 - Promovarea bibliotecii și a lecturii

Prof. metodist Alina MELNIC – Birou 16

Tel: 0721291404

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Planificarea dezvoltării instituționale în școlile TVET

 - Elaborarea materialelor suport pentru învățare în stagiile de practică

 - De la școală la viață prin firma de exercițiu

 - Proiectarea curriculară în dezvoltarea locală

 - Didactica activităților de loisir în vederea pregătirii elevilor pentru o viață activă

 - Inițiere în Photoshop

 - Școală după școală

Prof. metodist Aurica ROGOBETE, Birou 14

Tel.: 0735700714 email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Integrarea educației antreprenoriale în formarea profesională

 - Metode moderne de învățare-evaluare

 - Managementul resurselor financiare în unitatea școlară

 - Abordări didactice pentru mileniul III

 - Facilități oferite de Office 2010

 - Program pentru dezvoltarea abilităților parentale

 - Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la copii

Prof. metodist Camelia MANIU – Birou 16

Tel: 0736627717 email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica disciplinelor economice

 - Evaluarea în stagiile de practică derulate la agenții economici

 - Planificarea dezvoltării instituționale în școlile TVET

 - Proiectarea curriculară în dezvoltarea locală

 - Pedagogia și utilizarea activităților de team-building în cadrul lecțiilor de educație fizică

 - Pedagogia și utilizarea activităților de team-building în cadrul lecțiilor de educație fizică

 - Inițiere în Photoshop

 - A doua șansă – învățământ primar

 - A doua șansă – secundar inferior

 - Școală după școală

 - Dezvoltarea creativității prin activități de design

Prof. metodist Călin DIACONESCU - Birou 12

Tel.: 0735700712, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Masterclass de muzică instrumentală - pian și vioară

 - Metode activ-participative pentru formarea competențelor elevilor (în limba germană)

 - Proiecte educaționale cu ajutorul programelor Photo Story 3 și Windows Live Movie Maker

 - Educație pentru democrație

 - Educație ecologică

 - Strategii de autocontrol și gestionare a emoțiilor

 - Abordări inovative în cunoașterea elevilor

 - Dezvoltarea competenței relaționale

 - Dezvoltarea creativității prin activități de design

Prof. metodist Cerasela LASCU - Birou 16

Tel.: 0740757918, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica predării limbii şi literaturii române

 - Proiectarea didactică în învățământul primar

 - Evaluare didactică în învățământul primar

 - Strategii didactice eficiente

Prof. metodist Cristina PLEȘA – Birou 16

Tel: 0745801447, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica predării științelor umane

 - Noi abordări curriculare în învățământul primar

 - Evaluarea didactică în învățământul primar

 - Strategii didactice eficiente

 - Elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

 - Comunicare interpersonală (în limba sârbă)

 - Recunoașteți ADHD – învățământ primar

Prof. metodist Marin POPESCU - Birou 16

Tel: 0755240201, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica predării științelor matematicii

 - Program de pregătirea pentru învățământul preșcolar pentru examenul de definitivare

 - Program de pregătirea pentru învățământul primar pentru examenul de definitivare

 - Curs de pedagogie – suport în pregătirea profesorilor debutanți pentru examenul de definitivare

 - Pedagogia Freinet în perspectiva învățământului românesc

Prof. metodist Simona DUIULEASA - Birou 14

Tel.: 0744645971, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Didactica predării științelor naturii

 -  Auditul resurselor umane

 - Managementul finanțării învățământului în procesul de descentralizare

 - Administrarea și gestionarea patrimoniului public

 - Controlul managerial intern în instituțiile de învățământ preuniversitar

 - Utilizarea sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) – aplicații practice

 - Organizarea și prelucrarea datelor cu ajutorul aplicației informatice EDUSAL – aplicații practice

 - Power Point – prelucrare audio-video

 - Comunicarea eficientă cu adolescenții

 - Comunicare și conflict

 - Dezvoltarea competențelor de lucru în echipă

 - Gestionarea conflictelor în clasă. Introducere în LSCI

 - Prevenirea și combaterea delicvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente acestora

ing.IT Nina DUMBRAVĂ – Biroul 5

Tel.: 0735700713, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Leadership și comunicare în educație

 - Inițiere în utilizarea calculatorului personal

 - Utilizarea platformei e-learning Moodle

 

 

 

 

Joi, 05 05 2016