Romanian English French German Greek Italian Macedonian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish
FacebookTwitterTechnoratiLinkedin
TEXT_SIZE
Conferinţa internaţională "Comunicare şi educaţie în societatea cunoaşterii"
5-7 noiembrie 2015
 
 

ioafarataxa

ioavfarataxa

coperta1anul2coperta1anul3copertaghid

Editura ACCES a Casei Corpului Didactic Timiş, invită cadrele didactice:

vSă prezinte activităţi metodice, extracurriculare sau extraşcolare la care au participat sau au contribuit în școala unde lucrează sau în afara ei;
vSă-și expună părerile cu privire la anumite aspecte ale educaţiei şi instruirii;
vSă își împărtășească experienţa didactică;
vSă recomande comunității didactice din județul nostru:
ocărți de specialitate,
ocursuri de formare continuă,
oevenimente cu caracter științific și cultural;

Cadrele didactice au posibilitatea să publice în spațiul pus la dispoziție în Revista ACCES a Casei Corpului Didactic TIMIS (ISSN – 1583-4778) care, din anul 2011, apare într-un format nou. (Revista a fost inițiată în anul 2002).

CITESTE TOT MATERIALUL

C.D.I.-ul și biblioteca, spații cultural-educative

ACTIVITATEA METODICĂ

BIBLIOTECARI ȘCOLARI ȘI RESPONSABILI CDI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

 „C.D.I.-ul și biblioteca, spații cultural-educative”

Casa Corpului Didactic Timiș a organizat joi, 29 octombrie, începând cu orele 10.00, în cadrul Clubului Liceului Tehnologic Special “Gheorghe Atanasiu”, întâlnirea metodică a bibliotecarilor școlari /responsabililor Centrelor de Documentare și Informare (C.D.I.) din județul Timiș. Acest an școlar a debutat cu activitatea metodică destinată bibliotecarilor şcolari şi personalului didactic/didactic auxiliar care coordonează activitatea din centrele de documentare şi informare, având ca tematică „C.D.I.-ul și biblioteca, spații cultural- educative”. Prezența celor 59 de participanți a relevat dorința de comunicare și de informare, într-un mediu nonformal, având ca repere ale întâlnirii:

1.      Prezentarea Liceului Tehnologic Special “Gheorghe Atanasiu”, Timișoara
2.      Oferta Casei Corpului Didactic Timiș pentru cursuri de formare continuă
3. Constituirea grupului de discuții online al bibliotecarilor școlari/responsabililor C.D.I. din județul Timiș
4.   Informații privitoare la Conferința Națională- „1 Decembrie, Ziua Unității Naționale”, ediția a III-a, 2015
5.      Desemnarea responsabilului CDI  la nivel județean
6.      Proiectul derulat în cadrul programului „România EduCaB” de către  Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”  în colaborare cu  Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea  Organizațiilor Neguvernamentale (AID-ONG). 
 
 1
 2

 

În deschiderea activității metodice, doamna director a Liceului Tehnologic Special “Gheorghe Atanasiu”, profesor inginer Marioara Gudiu, a adresat urările de bun venit, subliniind totodată rolul bibliotecii într-o școală, al fiecărei persoane din această instituție, de la director la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, căci „omul sfințește locul”, împreună formând o echipă care conturează viitorul fiecărei generații.

 3 4 

 

CITESTE MAI DEPARTE...

Miercuri, 02 12 2015